spring naar de inhoud spring naar de navigatie

Wishing Well West

WISHING WELL WEST: DE COMMUNITY EN DE ONTMOETINGSPLEKKEN

Wie zijn wij?

Wishing Well West is een bewonersorganisatie opgericht door bewoners en kunstenaars uit de wijk Lombok in Utrecht. We zijn in 10 jaar gegroeid  tot een community waar mensen uit veel verschillende culturen zich thuisvoelen en actief zijn voor elkaar en voor de stad!

Voor de meest recente activiteiten kun je een kijkje nemen op onze facebookpagina's:

Wat doen we?

Bewoners weten zelf wat goed is voor hun buurt, wijk en stad. Het is belangrijk iets met deze ideeën te doen en hier ruimte voor te bieden! Gezamenlijk geven wij deze ideeën al 10 jaar vorm. In die tijd zijn 9 creatieve, sociale en duurzame programma’s bedacht en opgebouwd door buurt, wijk en stadsbewoners zelf. Deze worden hoofdzakelijk gedraaid door vrijwilligers.

Wat bereiken we daarmee?

Het opbouwen van een stevige gewortelde communities en het creëren van meer zeggenschap, mogelijkheden en ruimte voor juist die stadsbewoners die normaliter niet zo betrokken worden. We werken aan een solidaire en creatieve en gezonde leefomgeving, die gebaseerd is op gelijkheid en kansen genereert vanuit diversiteit. Zo bouwen we aan een nieuwetijdse cultuur.

Waar doen we dat?

In hartje Lombok te Utrecht hebben we 2 ontmoetingsplekken. Vanuit deze plekken worden projecten met en voor de buurt, wijk en stad georganiseerd.

Kanaalstraat 159 is een klein huiskamerloket en buurtkantine. Iedereen die een idee of vraag heeft of gewoon een praatje wil maken kan binnen komen lopen. Je kan er werken, afspreken met vrienden, er wordt samen gekookt en je kan er koffie of thee drinken. Er zijn muziekoptredens, debatten, je kunt er in een taalcafé de taal oefenen of een project samen bedenken en opstarten. Ook wordt hier buurtdesign verkocht en is het een etalage voor projecten in de buurt.

Kanaalstraat 194  was vroeger de apotheek van de wijk en biedt nu ruimte aan veel activiteiten. Hier vinden o.a. de kinder- en jongerenprogramma’s plaats, dagbesteding voor ouderen en maken designers er tassen met bewoners.

 

(Glocal) samenwerken biedt kansen

Ieder mens heeft behoefte aan contact en samenwerking met anderen. Van daaruit ontstaat duidelijkheid over de diverse culturen en achtergronden in een buurt, wijk en stad en kan er ingespeeld worden op behoeften en mogelijkheden. Werken vanuit en aan thema’s die spelen in je directe omgeving biedt sociale, maar ook economische kansen voor een plek en haar bewoners. Ieders kwaliteiten en stedelijke en mondiale netwerk inzetten voor lokale en glocale initiatieven stimuleert de ontwikkeling van communities en mensen.